Çözümler /

Sağlıklı, Kaliteli, Ekonomik ve Çevreci çözümler sunuyoruz!

MekanİK

Kuruluşundan beri Isıtma-Soğutma ve Havalandırma Sistemleri başta olmak üzere birçok teknik sistemin uygulanmasında kamu ve özel sektöre hizmet sunan firmamız zaman içerisinde konusunda iddialı çözümler üreten bir konuma ulaşmıştır.

 Faaliyet Alanlarımız : Isıtma-Soğutma, Havalandırma, Hastane Tesisatı, Yangın Tesisatı, Hastane ve HVAC Otomasyonu, Mekanik Projelendirme.

ISITMA/SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Merkezi/Bireysel Isıtma Sistemleri, VRV-VRF Sistemleri, Fan-Coiller, Klimalar, Chiller Soğutma grupları, Enerji Geri Kazanım Uygulamaları

HAVALANDIRMA-İKLİMLENDİRME

Hastaneler, Oteller, Sosyal Tesisler ve Endüstriyel Tesisler...

MEDİKAL SİSTEMLER

Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve hasta odalarında müdahele sırasında zaruri medikal sistemleri, gaz santralleri ve tesisatı

BİNA OTOMASYON SİsTEMLERİ

Hastaneler, Oteller, Fabrikalar ve Kamu Binaları için HVAC ve Bina Otomasyonu sistemleri tasarımı, uygulaması ve devreye alma hizmetleri

ISITMA-SoĞUTMA SİSTEMLERİ

Kullandığımız mekanların konfor seviyesini belirleyen en temel hususlardan biri ortam sıcaklığıdır. Bu yüzden binalarda ortam sıcaklığını istenilen sıcaklığa getirebilecek ısıtma ve/veya soğutma sistemlerine ihtiyaç vardır. Özellikle kış ve yaz mevsimlerinin sert bir şekilde yaşandığı ülkemizde dönemsel olarak ısıtma ve soğutma sistemleri bir zaruriyettir. Yalnız binalara ısıtma/soğutma sistemi kurulurken, binanın kendisine has özellikleri gözönünde bulundurmalı ve uygun bir sistem seçilmeli ve uygulanmalıdır. Bu seçimde binanın bulunduğu bölgenin iklimi, mimarı yapısı, içinde yapılacak aktiviteler başta olmak üzere birçok etken dikkate alınarak binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacı hesaplanmalıdır.

HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Bina için hava kalitesini oluşturmanın temel yöntemleri havalandırma ve iklimlendirme sistemleri olarak tanımlanabilir ve bu sistemlerin uygun tasarım, işleyiş ve bakımını elde etmek bu kaliteyi ve konforu sağlamakta önemlidir. Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri vasıtası ile ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketi yönünden istenilen şartları sağlanabilir.Özellikle hastane, endüstriyel tesisler ve topluca aktivitelerin yapıldığı ortamlarda mekanın havasının sürekli yenilenmesi, hava kalitesinin devam ettirilmesi, havadaki partikül madde ve zararlı gazların(SO2, CO2) filtrelenmesi gerekmektedir.

 

BİNA/HVAC OTOMASYONU

Binalarda Isıtma-Soğutma, Havalandırma sistemlerinde kullanılan her bir cihaz bağımsız olarak düşünüldüğünde kusursuzca çalışan makinalardır. Yalnız mekanik olarak birlikte çalışan bu birimler, bina otomasyon sistemleri sayesinde elektriksel ve kontrol mantığı ile de birbirlerine bağlanır ve entegre çalışan bütün bir sistemin parçaları haline gelirler. Bu sayede sistem üzerindeki kontrol artırılır ve herhangi bir cihazda meydana gelecek bir durum karşısında sistemin yapacağı hareket belirlenir. Bu da sağlanan hizmetin sürekliliğini ve konforun artırılmasını sağlarken, sisteme müdahaleyi de kolaylaştırır. Sonuç olarak enerji tasarrufu sağlanırken, binayı kullananların memnuniyeti ve hayat kalitesi de artırılır.

 

Medİkal Sİstemler

Medikal gaz tesisatı hastane alt yapısının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve hasta odaları gibi hastaya müdahale gereken odalarda, müdahele sırasında zaruri olan oksijen, azot, basınçlı hava ve vakum medikal gaz santralleri ve tesisatı vasıtası ile sağlanmaktadır. Hastaya müdahelede saniyelerin dahi önemli olduğu bir ortamda medikal gaz sisteminin doğru bir şekilde planlanıp uygulanması çok önemlidir ve bu işin uzmanları tarafından yapılması çok önemlidir. Maktek Mühendislik hastanelerin kuruluş ve yenileme aşamasında, hastanenin kapasitesine ve ihtiyaçlarına göre en iyi çözümleri bulmakta ve uygulamaktadır. Ayrıca mevcut sistemlerin ıslahı ve eksiklerinin tamamlanması konusunda kamu ve özel hastanelere bakım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Sağlıklı, Kaliteli, Ekonomik ve Çevreci çözümler sunuyoruz.